top of page
Billede til gruppeforløb med lys.jpg

Et inspirationsforløb for enlige mødre

Næste hold: 24 april-03 Juli 2024 - København NV.

Et 12 ugers gruppeforløb for dig, som vil have det bedre, med det, som er svært

For ærligt talt... at være enlig forælder er svært! På trods af, at det i dag er helt almindeligt at være enlig forælder, er det stadigvæk ualmindeligt hårdt og kommer med nogle ekstremt krævende grundvilkår, som selv verdens bedste forløb ikke kan ændre på. Hvad vi dog kan ændre, er måden, vi går til det svære på, så det føles lettere og mere meningsfuldt at være i.

 

Dette forløb er for dig, som synes, det er benhårdt at stå med hele ansvaret og alle beslutninger. Det er til dig, der kan blive overvældet og i tvivl om, du gør det godt nok. Det er til dig, som nogle gange kan blive ramt af skam og utilstrækkelighed, men også fyldt af stolthed og kærlighed og savner nogen at dele både det svære og det smukke med. Nogen som genkender og forstår din situation og viser dig, at selvom du er enlig, er du på ingen måde alene.

Få det bedre med dig selv: At dele tanker og følelser, og spejle sig i andre enlige forældre, giver dig en unik mulighed for at få et realitytjek, justere forventningerne og se mere nænsomt på dig selv. 

Give dig selv et frirum: I en hverdag, hvor du konstant skal være der for andre, kan det være livsvigtigt at have et frirum, hvor du kan læne dig ind og opleve, at andre også er der for dig.​

Skabe et støttende netværk: Gruppen er et oplagt sted at møde andre i samme situation, som du også kan connecte med udenfor møderne, og hvor I kan støtte hinanden praktisk og socialt.​

Forløbet kan hjælpe dig med at:

Introduktion
Tilgang

Hvad laver vi og Hvornår?

Tilgangen: Hos Forælder Fonden ved vi, at vores situationer som enlige forældre er ligeså unikke som vores fingeraftryk. Alligevel er der nogle fælles temaer, der fylder for de fleste af os, og det er dem, vi dykker ned i, når vi mødes. Hver mødegang består af en blanding af korte oplæg, individuelle øvelser, delinger og samtaler. Vi arbejder med evidensbaserede metoder, som harmonerer med vores grundforståelse af, at vi alle er eksperter i vores eget liv. Vi mødes altså ikke for at lære at være forældre på en særlig måde, men for at støtte hinanden i at stå stærkere som de mennesker og forældre, vi allerede er.

Praktisk: Vi mødes i grupper på max 8 personer, 6 gange af 3 timers varighed. Det kræver hverken forberedelse eller hjemmearbejde at være med og få noget ud af forløbet. 

Formiddagsgruppe under 30 år

Mødes onsdage i ulige uger

kl. 9.00-12.00

Eftermiddagsgruppe under 30 år

Mødes onsdage i ulige uger

kl. 13.00-16.00

Eftermiddagsgruppe over 30 år

Mødes torsdage i ulige uger

kl. 13.00-16.00

Anne-Mette no worries kopier.jpg

Er pengene små? No worries... 

Deltager du i foråret 2024 er forløbet gratis (600 kr efterfølgende). Til gengæld for forløbet beder

vi om din feedback efter hver mødegang (5 min.) samt efter forløbet (tlf. samtale 30 min.).

Hvem kan deltage?

Lige meget hvilken situation du er i, kan det være udfordrende at være alene med børn. Derfor har vi heller ingen specifikke krav til dig som deltager, ud over at du kan tage vare på dig selv i gruppen. Når du tilmelder dig, inviteres du til en telefonisk forsamtale, hvor vi afstemmer forventninger og sammen finder ud af, om forløbet er det rigtige tilbud til dig.

Forløbet

Forløbet indeholder:

1.møde:

Du er ikke alene.Første gang vi mødes, lærer vi hinanden at kende og ser, hvad vi har til fælles og hvor vi er forskellige. Vi deler, hvor vi kommer fra, er lige nu og hvad vi længes efter.

2.møde:

Omsorgsligningen der ikke går op. Hvordan passer vi på os selv, når vi samtidig passer på andre? Denne gang ser vi på selvomsorg og hvordan vi tager imod omsorg fra andre.

3.møde:

Langt fra Instagram. Vi undersøger, hvordan vi sammenligner os med andre og hvilke roller skam og stolthed spiller i vores liv, og om der er nogen af dem, som skal skrives om.

4.møde:

Ydre og indre pres. Hvilke forventninger møder du, og hvordan påvirker de dig? Vi giver vores idealer et reality-tjek og ser om vi i fællesskab kan sænke skuldrene lidt.

5.møde:

Det gode nok forælder-samarbejde: Hvordan oplever du samarbejdet med din medforælder? Vi undersøger om der noget, du kan gøre for at gøre det lettere at være i.

6.møde:

Kort og kompas: Vi ser tilbage på det vi har lært om os selv og afslutter forløbet med en enkel men effektiv øvelse, som kan hjælpe os godt videre i livet.

Derfor er det her forløb så vigtigt!

Der findes i dag flere gode tilbud til brudte familier, som har et velfungerende samarbejde, ligesom der findes adskillige gratis forløb for enlige forældre, der er udfordret af senfølger efter partnervold, misbrug med mere. For den store gruppe af enlige forældre, som ligger et sted midt mellem de to, er der dog ikke meget hjælp at hente, på trods af at denne gruppe også har sit at kæmpe med. Det er denne gruppe af enlige forældre, som dette forløb er rettet imod, da vi ved, at en relativ lille indsats kan gøre en stor forskel. Forløbet sigter mod at skabe en positiv forandring for disse forældre ved at mødes om følgende temaer:

Behov for at normalisere partnerbrud som livskrise: I takt med at det gennem de sidste mange år er blevet mere almindeligt at være enlig forælder, kunne man forvente, at det også var blevet lettere. Dog viser studier, at partnerbrud fortsat er en af de største livskriser, vi som mennesker kan blive kastet ud i, og at kønsrollernes udvikling, hvor fædre i dag deltager mere i omsorgsarbejdet, har kompliceret forældresamarbejdet i skilte familier betydeligt. Tilsammen betyder det, at fraskilte kan blive overrumplet af, hvor hårdt det er, og oveni alle de reelle udfordringer, de står med, også kæmpe med urealistiske forventninger om, at de burde have det bedre. Her ved vi, at bare det at mødes med andre i samme situation, kan hjælpe!

Opmærksomhed på en omsorgsligning der ikke går op: Når man som enlig forælder har været belastet over en længere periode, slider det på ens overskud. Desværre falder ens manglende overskud til at give omsorg ofte sammen med, at ens børn ofte har et øget behov for at få omsorg. Bare det at være opmærksom på dette, kan hjælpe én med at prioritere, at få tilført mere energi til sig selv og familien, så omsorgsligningen kan gå bedre op.

Vigtige beslutninger på et skrøbeligt grundlag: Studier har gentagne gange påvist, at det at være under pres og opleve knaphed over længere tid påvirker vores kognitive evner negativt. Det betyder, at mange enlige forældre er tvunget til at skulle træffe afgørende beslutninger på det tidspunkt i deres liv, hvor de har det dårligste udgangspunkt for det. Igen kan det blot at turde se i øjnene, at man i en periode har behov for støtte, være en vigtig indsigt ift. at redde sig selv fra de langsigtede konsekvenser af dårlige beslutninger.

Vi tror på, at det at have et trygt rum, hvor man, med støtte fra en fagprofessionel og i fællesskab med ligesindede, kan være helende i sig selv. 

Forløbet kan have en terapeutisk effekt, men kan ikke kan erstatte psykologisk eller medicinsk behandling. 

Vil du vide mere eller har du spørgsmål, så kontakt forældrefondens psykolog Anne-Mette Karstad, der står for forløbene på Tlf: 5114-4804 eller mail amk@foraelderfonden.dk

Baggrund

Læs mere om Forælder Fonden og vores tilbud til enlige forældre her:

bottom of page